Det ligger mye arbeid bak dette og UM har ansvaret for arrangementet.

Salget var over alle forventning også i år og overskuddet går til logens fond for utadvent arbeid.

Samtidig benyttet Logene i Odda anledningen til å markere SOS barnebyer sin fadderaksjon. 


SOS Barnebyer sin fadderaksjon.