Br. Håkon Østby (formann Sosialnevnd), Lars Eirik Eggen,(Leder VIF Samfunn og prismottaker) ,Br. Jens Gaalaas, (forslag stiller), og Fung. OM Morten Christiansen.

"Vålerenga mot rasisme"gir barn,ungdom og voksene i Oslo gratis fritidstilbud fordi die vet at idrett integrerer og at klubben er med på å fremme gode holdninger.

Vålerenga skal være en klubb for alle uansett ,kjønn, religion,hudfarge eller legning.

"Vålerenga mot rasisme " ønsker å være ledende i Norge på integrering og mangfold i idretten gjennom :

Holdningskurs for skoleklasser og fotballag.
Skoleturneringer som fargerik fotball.
Fritidsaktiviteter som åpen hall og asylfotball.
Aktiv rekruttering av jenter.
Arbeid med foreldredeltagelse og frivillighet.
Antirasistiske markeringer.
Fokus på fair play.