GODE GIVERE OG HJELPERE: Fra venstre ses Turid Christiansen, Bjørg Frich Haug, Britt Bøhn (Venneforeningen Lillehammer Helsehus), Mona Nicolaisen (Lillehammer og Omegn MS-forening) og Bjørg Mohn. Foto: Inger Stokland

Av Inger Stokland

Når Loge Sigrid Undset arrangerer julemesse går varene unna, enten det er hjemmebakst eller flott håndarbeid.     
     – I år ble overskuddet vårt på hele 36.000 kroner. Det er ny rekord., forteller Turid Christiansen, Bjørg Frich Haug og Bjørg Mohn i logestyret.
     Tradisjonen tro bestemte de seg for å gi pengene til et veldedig formål, og venneforeningen ved Lillehammer Helsehus og Lillehammer og Omegn MS-forening ble onsdag overrakt hver sin sjekk på 18.000 kroner.
     – Vi håper det kommer godt med.
     Mona Nicolaisen takket på vegne av MS-foreningen:

     – Vi skal ha forskjellige aktiviteter i året som kommer. Det koster, men er viktig for våre medlemmer. Derfor kommer pengene godt med.
     Også Britt Bøhn i venneforeningen ved Lillehammer Helsehus, var takknemlig for bidraget fra logesøstrene.
     Venneforeningen som ble startet i 2004 har sørget for flere tiltak som kommer beboere og ansatte til gode ved Helsehuset.     
     – Men vi har fortsatt mange uløste oppgaver. Vi håper nå å kunne innvie spa-tilbud for beboerne to steder ved Helsehuset, og håper det skal bli til glede og nytelse, sier Britt Bøhn.
     Loge Sigrid Undset har for øvrig en egen nemnd som har ansvaret for å skaffe midler til logens utadvendte, sosial arbeid.
     – Våre 72 logesøstre i Lillehammer gjør en utrolig dugnadsinnsats for å lage varer til julemessa, som er vår hovedinntektskilde. Vårt humanitære arbeid er i tråd med Odd Fellow-ordenens målsetting om nestekjærlighet og medmenneskelighet, sier logesøstrene til GD.