Den terminfestede nyttårslogen ble delt i to møter der to og to loger gikk sammen, og den femte fordelte seg på de to møtene. Det ble to gode møter gjennomført etter ritualboka med full logesal begge ganger.

Etter møtene i logesalen gikk det busser til Rådhuset hvor det ble arrangert nyttårsball for søstre, brødre og gjester. Rådhussalen ble velfylt med i alt 190 personer.

Nyttårsballet ble holdt i dugnadsånd der mange hjalp til, og undermestrene i de fem logene utgjorde festkomiteen. Tanken er at alt overskuddet skal gå til landssaken.

Det ble et trivelig bordsete, og etter en god middag var det anledning til å svinge seg til musikken. Loddselgerne var meget aktive. Hos festdeltakerne satt pengene løst, og med premier som var gitt til arrangementet ble overskuddet formidabelt.

Regnskapet er ikke helt oppgjort enda, men overskuddet vil ligge et sted mellom 40 og 50.000 kroner som går uavkortet til Landssaken. 

Kveldens vert Eystein Utheim
Fra venstre: Asbjørn Grøtan, John Harald Hustad, Marit Valøen Helge, Tore Kulstad, Ann Karin Bilstad, Eystein Utheim.