Vårt fina standar och i bakgrunden vår, som det synes, stolte ordförande Ulf Nordlöf.

Som vanligt samlades medlemmarna i Skandinaviska kyrkans fina lokaler. Ordförande Ulf Nordlöf hälsade sex systrar och sex bröder välkomna och vände sig speciellt till de nya medlemmarna Liv Verona och Harald Hansen från Kristiansand i Norge.

Gunvor Nordlöf hade sytt och broderat ett fint standar, som medlemmarna fann mycket tilltalande och beslutade att det skulle användas som klubbens standar. Ordf läste upp ett brev från Storsiren där det framgick att Cypriotia 1 ligger under den svenska jurisdiktionen.

Det inkomna stadgeförslaget från storlogen behandlades och sändes tillbaka med ett par förslag till ändringar. Från Skandinaviska kyrkan hade inkommit ett tackbrev där de sade sig vara glada över de bidrag som inkommit från loger i Sverige. De uttryckte också sin glädje över att vi höll våra möten hos dem. En glädje som är ömsesidig.

Ordf Ulf presenterade ett pins med Cypern och de tre länkarna som kan användas av medlemmar för att uppmärksamma vår klubb. Kostnaden är endast 3 euro per styck.

 Matz Rosenberg presenterade ett förslag till utflykt för medlemmar och respektive. Målet för utflykten är Kyrenia och resan bör ske då fler av våra medlemmar åter kommit till Cypern i slutet av februari. Beslut tas vid klubbens nästa möte den 28 februari.

Undertecknad fick uppdraget att liksom tidigare rapportera om mötet till vår tidning Soft och även till Odd Fellow-bladet i Norge. Detta efter önskemål från våra norska medlemmar för att göra klubben mer känd i Norge.

Då detta möte även var årsmöte beslutades om årsavgiften, som fastställdes till oförändrat 10  euro per medlem.

Valen förrättades i stor enighet och till ordf omvaldes Ulf Nordlöf med Assar Byström som vice ordf. Sekreteraren Britta Rosenberg och kassören Gerd Jacobsen omvaldes även de. Som revisor utsågs Margareta Larsson med Ingegerd Ridefelt som suppleant.

Efter mötet samlades deltagarna med respektive till middag och en trevlig samvaro  på restaurang Mangas.

Hans-Erik Forssten