Denne konserten samler publikum fra mange loger i tillegg til venner og kjente av koristene.

Koret består av medlemmer fra logene i nedre Telemark og teller ca. 30 sangglade brødre og søstre. Disse samles til øvelser i Porsgrunn hver torsdag kveld og ellers deltar de på korfestivaler og synger ved forskjellige anledninger som ved tildelinger av Veteranjuveler osv. Leder er Gro Lyngmo og dirigent er Elena Fagermo.

Årets “Syng med oss” var viet sanger fra “Sound of Music” og “Sommer i Tyrol” og som det går frem av bildene hadde medlemmene kledt seg i riktige antrekk for anledningen. Ikke minst var “Abbedissen” fra “Sound of Music” i Gro Lyngmos skikkelse imponerende i sin nonnedrakt! Så vel “Sound of Music” som “Sommer i Tyrol” er velkjente sanger og melodier for de fleste og publikum sang villig med på de fleste sangene.

Koret er gode ambassadører for Odd Fellow i sitt distrikt og fortjener all mulig støtte fra logene og leirene i distriktet. I år er det Odd Fellow Korfestival i Ålesund og for å finansiere reise og opphold i den forbindelse ble det selvfølgelig avholdt utlodning men mange gevinster. Som en stor overraskelse i den anledning viste Odd Fellow Loge nr. 17 Dag sin takknemlighet ved å overrekke en sjekk på 4.000 kroner, ikke minst som takk for at koret deltok på Morgedalsymposiet som de arrangerte i januar. Dette seminaret ble en suksess og planer er allerede under arbeid med et tilsvarende til neste år.

Vi ønsker koret lykke til på korfestivalen i Ålesund og ser frem til mange flotte konserter fremover. OBS: Koret har stadig behov for nye sangere, så brødre og søstre; meld dere på…..


I år er det Odd Fellow Korfestival i Ålesund og for å finansiere reise og opphold i den forbindelse ble det selvfølgelig avholdt utlodning men mange gevinster. Som en stor overraskelse i den anledning viste Odd Fellow loge nr. 17 Dag sin takknemlighet ved å overrekke en sjekk på 4.000 kroner