Samtidig er det første spadetaket på vår barneby i Ngabu utsatt til juli. Forsinkelsene skyldes utfordringer med å få på plass ny byggeleder for prosjektet.  

Jozsef Szalontai var den første byggelederen for prosjektet i Ngabu, og gjorde en meget bra jobb. Hans tragiske bortgang etter en bilulykke var et stort tap for prosjektet, og det viste seg å være vanskelig å finne en god etterfølger. Vedkommende som tok over jobben, utførte den ikke tilfredsstillende, og ble avskjediget på nyåret. En god og kompetent erstatter skal heldigvis snart være på plass.

Det viktige familieprogrammet er godt i gang

Selv om byggingen er forsinket er arbeidet i SOS-familieprogrammet godt i gang. Målet var å støtte 1 000 sårbare barn og deres familier innen utgangen av 2013, og det er allerede nådd. Mer enn 1 000 barn og voksne får hjelp slik at barna får næringsrik mat, skolegang og helseoppfølging. Familiene får hjelp til utbedring av bolig og til å komme i gang med inntektsbringende aktiviteter, slik at familien på sikt kan klare seg selv.

Arbeidet i familieprogrammene når ut til en stor del av befolkningen og skaper positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er derfor veldig gledelig at dette arbeidet har kommet så godt i gang allerede.

Arbeidet går fremover
Arkitekt Howard Johnson fra Sør-Afrika har laget skisser til prosjektet, og er den som har ledet byggeprosessen i fraværet av byggeleder. Johnson er meget dyktig og kompetent, men på grunn av regelverket i Malawi kan han ikke stå som leder av prosjektet. Malawisk lov krever at utenlandske aktører inngår partnerskap med en malawisk aktør for å kunne operere i landet. Regionalkontoret jobber med å ansette ny byggeleder, og nå gjenstår kun formaliteter før en meget godt kvalifisert kandidat er på plass. 

Ikke uvanlig med forsinkelser
I følge oppdatert fremdriftsplan vil anbudsrunden være fullført innen utgangen av april, og byggearbeidet kan da starte i juli. Dette innebærer ett par måneders forsinkelse, noe som dessverre ikke er uvanlig i byggeprosjekter av en slik størrelse. SOS-barnebyer Norge er heller ikke ukjent med å håndtere slike forsinkelser og er godt tilfreds med oppdateringene fra regionalkontoret. 

Siste innsats
Gjennom innsatsen til Odd Fellow Ordenen, Frivillige for SOS-barnebyer, skoleelever og andre som vil bidra i fase 3 av Sammen for barn i Malawi, skal etableringen av vår SOS-barneby i Ngabu fullfinansieres. Mange steder er arbeidet med å selge solsikkefrøposer og andre aktiviteter allerede godt i gang. Initiativene er mange for å få vist frem Ordenens innsats for sårbare barn og innsamlingsaksjonen nå i april er en fin anledning til å vise frem vår Orden og våre verdier ved å ha stands i nærområdene til Odd Fellowhusene.

Vi ønsker alle søstre og brødre lykke til med innsamlingsaksjonen og takker for flott innsats for våre venner i Ngabu.