Til: Stor Sire Morten Buan.
Til: DSS Per Arild Nesje. DSS Elna Kjær Meyer
Til: DSS Karin Lilleskaret. DSS Morten Halvard Søraa
Til alle Ordensenheter i distrikt 1 og 21 v/OM.

Loge nr. 153 Olavskilden ønsker å invitere alle logemedlemmer med familie og venner i distrikt 1 og 21 til en turmarsj som går fra Logehuset på Strømmen til Olavskilden som ligger i Lørenskog, valgfri løype 5 eller 10 km. Dette skal være en felles aktivitet for våre Ordensbrødre og søstre med familie som skal gå under mottoet " For Vennskap"

Start fra Logehuset kl.09:00 frem til kl.14:00.

Startkontingenten er på kr 60,- og inkluderer den flotte marsjmedaljen som vist nedenfor.
Det vil bli solgt pølser, vafler og mineralvann underveis.

Inntekten fra denne aktivitet vil gå til et sosialt formål i distriktet Lørenskog / Strømmen. Vi håper du som DSS vil informere OMèr i ditt distrikt og oppfordre dem til å få med flest mulig søstre og brødre til å gå denne marsjen.

Senere på kvelden, kl 18:30 blir det arrangert " Blemmeball " i Ordenshuset på Strømmen. Der skal vi sammen hygge oss med god mat, litt allsang og dans.
Pris kr.200,- inkl 1 gl rødvin, øl eller mineralvann. (Påmelding separat).
Old Fellow`s Band vil spille opp ved allsang.
Skulle tiden rekke til vil det også bli arrangert undervisning i Swing - rytmedans.

Påmelding til din loges UM som igjen sender påmelding til vår UM John Roald Johansen
e-mail: johr-joh@online.no Mobil: 92449622
Su. Innen torsdag 30. mai 2013.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

OM
Stein Denneche
Sign
Storrepresentant
Bjørn A. Johnsen
Sign.


Loge nr. 153 Olavskilden er medlem i Norges Turmarsj Forbund.