Takket være høyt engasjement og mye aktivitet blant søstre og brødre landet over, har Ordenen bidratt til å finansiere en ny SOS-barneby i Ngabu, Malawi. SOS-barnebyers generalsekretær Svein Grønnern er imponert over engasjementet til Odd Fellow Ordenens medlemmer.

– Ved oppstarten av samarbeidet i 2011 satte Odd Fellow Ordenen et ambisiøst mål. Å fullfinansiere en hel SOS-barneby krever innsatsvilje og pågangsmot og et høyt aktivitetsnivå over tid. Odd Fellow Ordenens medlemmer har uten tvil bevist at de besitter alle disse egenskapene. Det hører til sjeldenhetene at vi mottar en sjekk på over 25 millioner kroner tuftet utelukkende på frivillig innsats. Vi er utrolig glade, og ikke minst ydmyke ovenfor det engasjementet Odd Fellow Ordenen har lagt ned i dette samarbeidet, sier Svein Grønnern.

Samarbeidet Sammen for barn i Malawi har hatt stor oppslutning i hele landet. Gjennom tre prosjektfaser og fadderrekruttering og innsamlingsaksjoner, både i egen regi og i samarbeid med SOS-barnebyers frivilligapparat lokalt, har Odd Fellow Ordenens medlemmer samlet inn penger til formålet.


Odd Fellow-bror Einar Lie fra 102 Svanen
mottar sjekk på 62 202 kroner fra klinikksjef
Lasse Hove

Stor oppslutning rundt Landssak 2011-2013
Helt fra Landssaken startet i 2011har søstre og brødre vært kreative i sitt innsamlingsarbeid. Det har blitt gjennomført alt fra bruktmarkeder og frivillig garderobeavgift, til konserter og utgivelser av kokebok!

I Alta ble Odd Fellow-bror Einar Lie fra loge nr. 102 Svanen kontaktet av sin tidligere arbeidsplass, hvor tannlegene der hadde samlet inn gullplombene på klinikken og sendt dem til foredling for å gi utbyttet som kom tilbake til prosjektet Einar Lie hadde snakket så varmt om; nemlig til barna i Ngabu. Første sjekkoverrekkelse fra klinikken til Einar Lie og logen Svanen, var på 62 202 kroner. Senere har det kommet enda mer til logen fra andre tannleger i Alta, noe som har resultert i at loge nr. 102 Svanen ligger øverst på plakettstillingen, og navnet «Svanen» vil bli oppført på et av husene som skal bygges i Ngabu. Eksempelet fra Alta viser hvor flotte ambassadører Odd Fellow Ordenen har vært både for Ordenen og SOS-barnebyer, og det viser at et brennende engasjement som smitter.


Bilde fra Lysmarkeringen foran Stortinget i
Oslo sentrum. 
Foto: Jarle Evjen

Fjorårets vakreste eventyr
Høsten 2012 ladet vi opp til fase 2. I adventstiden vervet søstre og brødre SOS-faddere, og det ble arrangert lysmarkeringer i hele 56 lokalsamfunn den 15. desember, som ble et symbol på sårbare barns behov for et trygt hjem. Lysmarkeringene var med på å sette en flott ramme for TV2s Artistgalla som samme kvelden skulle oppfordre landets befolkning til å bli SOS-fadder for et barn. – Uten søstre og brødres innsats hadde vi ikke fått de riktige seerne til Artistgallaen, og uten lysmarkeringene og den massive pressedekningen de skapte både i forkant og i etterkant av Artistgallaen, ville vi aldri fått inn så mange nye SOS-faddere, sier SOS-barnebyers prosjektleder Kate Bergersen.  – Det første minuttet etter Stor Sire Morten Buans appell på direkten, var det minuttet da flest telefoner kimte i telefonpanelet den kvelden. Det sier mye om de positive ringvirkningene.

Lysmarkeringene og det fantastiske faddertallet fra TV2s Artistgalla ble fjorårets vakreste eventyr for både Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer. Før nyttår hadde vi sammen fått profilert oss i over 120 lokale presseklipp over hele landet. Gjennom presseklippene sto Odd Fellow Ordenen frem som aktive og varme, og fikk vist frem hvilke verdier Ordenen står for. De fikk også vist frem hvilken betydning Den gylne leveregel har for barn – uavhengig av hvor i verden de bor.


Her er bilde fra Molde med Geir og Sigrun
Talsethagen. Her ser dere Kaja Orvik
Sæterhaug som gjerne vil gi penger til barn
som ikke har det så godt som barn i Norge.

Vårens sluttinnspurt – så et håp for barna i Ngabu!
Våren 2013 var siste etappe av vårt samarbeidsprosjekt, nemlig den eksterne innsamlingsaksjonen med samme navn som prosjektet; Sammen for barn i Malawi.  Det ble sendt ut solsikkefrø og bøssemateriell til 72 aksjonsbaser i landet, og til sammen deltok 64 Ordenshus i å organisere innsamlingsaksjonen i sitt lokalmiljø.

Sammen skulle vi ut for å selge solsikkefrø for å sikre sluttfinansiering av barnebyen i Ngabu.

Etter at alle beløp ble talt opp og delt på antall medlemmer ved Ordenshusene, ble det klart Odd Fellowhuset i Sauda får æren av å gi sitt navn til samfunnshuset som skal bygges i Ngabu. De samlet inn 698 kroner per medlem i fase 3. Rebekkaloge  nr. 68 Linnea og Odd Fellowloge nr. 41 Skaulen har grunn til å være stolte av innsatsen.

– Søstrene og brødrene hos oss har gjort en fantastisk jobb og alle var villige til å stille opp og bidra. Vi sto på stand nesten hver dag i løpet av innsamlingsaksjonen og vi vil takke lokalbefolkningen i Sauda for positiv innstilling og flotte bidrag. Vi hadde håpet på et resultat på 20 000 kroner, men resultatet ble 40 000 kroner, stråler Aud Haraldsen fra Rebekkaloge nr. 68 Linnea, som var leder av aksjonsgruppen i Sauda. På andre- og tredjeplass kom Odd Fellow-huset i Sandane som samlet inn 572 kroner per medlem og Odd Fellow-huset i Fagernes som samlet inn 517 kroner per medlem.

Et sluttresultat uten sidestykke
Til sammen har innsatsen til søstre og brødre i alle de tre fasene til sammen generert 25 millioner kroner og dermed bidratt til å realisere målet om å fullfinansiere SOS-barnebyen i Ngabu!

– Alle hos SOS-barnebyer vil takke Odd Fellow Ordenen i Norge både for innsatsen dere har gjort under samarbeidsprosjektet vårt Sammen for barn i Malawi, men også for at dere finansierte i 2003 en ny SOS-barneby i El Salvador. Vi ser klart i dag at den innsatsen dere gjorde under forrige Landssak har hatt en enorm betydning for lokalsamfunnet i San Vicente, og vil fortsette å hjelpe sårbare barn i overskuelig fremtid. Nok en gang har dere bidratt, denne gangen i Ngabu, sør i Malawi. SOS-barnebyer er svært takknemlige for innsatsen, avslutter Svein Grønnern.

Den nye SOS-barnebyen i Ngabu er planlagt ferdigstilt i 2016. Ved full kapasitet vil om lag 2150 barn nyte godt av dette arbeidet.


Familien til Mwanasha er en av familiene som allerede får hjelp
gjennom SOS-familieprogrammet i Ngabu, takket være midler som
har kommet inn fra Odd Fellow Ordenen.
Foto: Synne Rønning.