DSS Gerd Strømmen og DSS Terje Selbo
takket EksOM Laila Handeland, som har vært
leder for innsamlingen i Distr.6

for alle frivillige ”ildsjeler” i Odd Fellow med familier, venner og bekjente.

Formålet med konserten var å gi noe tilbake - som en takk - til alle de frivillige ”ildsjeler” som har vært med i arbeidet med å samle inn 26 mill.kr., til vårt gode formål en ny SOS Barneby i Afrika – ”Sammen for Barn i Malawi”. 

Søstre og brødre var møtt frem med sine familier, venner og bekjente. 

Det var en åpen konsert med fri entre, så de som vanligvis gjester kirken var selvfølgelig også hjertelig velkommen inn. 

Det var ca. 350-400 spente tilhørere tilstede i kirkerommet da konserten startet.  Den åpnet med klaverstykket , ”Kjærlighetens Evangelium”, nydelig fremført av søster Gunhild By,

Ved en slik anledning var det naturlig at søster Anne-Lise Knag på en fin måte fremførte : ”Derfor er jeg en Rebekka”.

Marianne Olsen på saksofon, knyttet dette sammen med hennes versjon av den gamle salmen,” Min sjel lov Herren”.

Dette brakte oss i en god stemning, og da vår DSS Gerd Strømmen tok ordet var alle lydhøre.  Hun ønsket velkommen og takket alle ”ildsjeler”, som vi i Odd Fellow har hundreder av. Hun fortalte at dette har sitt utspring  i Odd Fellows grunnsetninger : ” Å besøke de syke, Hjelpe de trengende – Oppdra de foreldreløse og Begrave de døde”. Hun fortalte videre at våre loger legger ned mye humanitært arbeid, først og fremst i vårt distrikt, men at vi også naturlig tar del i alle Odd Fellow’s landsaksjoner.

I Vår forrige Landssak samlet vi inn vel 16 mill.kr. til en SOS-barneby i El Salvador i Sør-Amerika. Byen er i dag i full drift og tar hånd om flere hundre barn med deres familier.

I 2011 og frem til i dag har vi gjennomført en ny landsaksjon med det formål å bygge en ny barneby og denne gang i Afrika, med mottoet ”Sammen for barn i Malawi”. Vi kan på en måte si at vi markerer avslutningen på denne aksjon i dag. Landsaksjonen brakte inn 26 mill.kr., noe som var målet og vel så det.

Hun takket videre vår gode samarbeidspartner og Daglig leder og prest Dag Aakre i Kirkens Bymisjon, som velvillig har latt oss få låne kirken til denne konserten.


Alle sang med i Åge Aleksandersens "Trondhjemsnatt" til slutt

Kveldens konferansier, søster Gina Onsrud,  presenterte så ”Fruens Kor”,  som med sin dirigent Anne Cathrine Due Aagaard fremførte ” Jeg råde vil alle, ”Hvem kan segla”, ”Det er godt å være stille” og” Å Leva det er å elska” (i ny tone). Deretter leste et kormedlem et stemningsfullt dikt av Arnold L. Scott. ”Håndtrykket”.

Gateprest Odd Halvor Moen i Kirkens Bymisjon ble så introdusert av konferansier.  Han fortalte om sitt arbeide på gata i Trondheim.  Mennesker kommer inn dette hellige rom og tenner et lys for kjærlighet og savn.  Her finner de mest sårbare et ly.  Det er forskjell på ”en stengt dør” og ”en åpen dør” og det er forskjell på ”stengt og et åpent ansikt”.  Han takket Odd Fellow for innsatsen som gjøres her i kirka gjennom oppgaven som kirkeverter, jevnlige økonomiske bidrag i ulike sammenhenger og all annen støtte andre steder.

Etter dette fikk vi to ulike musikkinnslag fra følgende unge musikere :
Søstrene Sandra og Theresa Opoku inntok scenen med gitar og sang . De fremførte sine egenkomponerte sanger, ”As a ghost” og ”Fri som fuglen”.

Deretter overtok Jakob Ingdal, som med sin cello fremførte  ”Cellosuite” av Bertil Hjalmar Johansen i 2 akter,  1.akt Havhest og  2.akt Freiflab.

Ordet ble gitt videre til Major i Frelsesarmeen, Kjell Arne Falla som fortalte og utdypet noe rundt Frelsesarmeens motto ”Omsorg for hele mennesket”.  Han takket for at Odd Fellow i fjor hadde gitt dem kr. 25.000. De har valgt å bruke pengene til å sende en gruppe på 10 ungdommer fra Trondheim, til barnehjemmet de driver i Nairobi, Kenya. For å oppleve virkeligheten og komme hjem som bevisste medhjelpere i Frelsesarmeens arbeid.

Ltn. Tommy Høgseth i Frelsesarmeen spilte så gitar og sang ”Kom Gud med kraftens ord” og ”O, Jesus du er livet”.

Etter gitarspill og sang så fikk Merete Larsen Aas fra SOS Barnebyer ordet.

Hun takket oss for innsatsen og for alt det arbeidet som ble nedlagt i landsaksjonen. Likeså en takk til alle som har vervet seg som faddere. 

Hun roste spesielt arrangementet på Trondheim Torg den 5.desember 2012 med etterfølgende TV2 galla.

Så fikk vi musikk og sang igjen, Jovan Pavlovic og Anna Fossen med sine to små barn, Luka  og  Aleksandra, spilte på trekkspill og sang.

Først en sang av Andre Bjerke og deretter en feiende flott russisk/romani sang som ofte  danses og synges til fest.

Vi nærmet oss slutten og konferansier Gina Onsrud presenterte ”Kor i SiT”, som med sin dirigent Eirik Mundhjeld  fremførte den irske folketonen ”Gje meg handa di” og ”Kjærlighet kommer og kjærlighet går” av Alf Prøysen.

Eks OM Laila Handeland ble bedt om å komme frem. DSS Gerd Strømmen og DSS Terje Selbo takket henne som koordinator for landsinnsamlingen i  distrikt nr. 6.  Hun har kjørt land og strand,  arrangert møter, vist film og bilder, bakt kaker, laget og servert mat og hold det hele i gang. En stor takk til Laila ! Laila takket og sa at blomstene skulle gå til oss alle.  

Videre ble Storrepr. Randi Storset Pierre og Storrepr. Randi Falkmo Berg, som hadde arrangert det hele, samt vår fotograf Bror Bjørn Haslene takket av DSS Gerd Strømmen.

Alle medvirkende ble så bedt om å komme frem.  De fikk som takk hver sin rose. Alle hadde medvirket gratis og mange er barn/barnebarn av Odd Fellows.

Til slutt var det allsang i kirken.  Alle de som hadde medvirket i konserten stod med hver sin rose foran det nydelige alteret.  Alle 350-400 tilhørere reiste seg og sang med under Åge Aleksandersen’s ”Trondhjemsnatt”.  Stemningen var helt magisk.

Tusen takk til de involverte for en høytidelig og hyggelig opplevelse i Vår Frue Åpen Kirke!