hadde formann i Sam Prosjekt Bergen, str. Eks DSS Eva Johnsen, gleden av å overrekke en gavesjekk på kr 50.000 til Haukeland Universitetssykehus.

Disse pengene vil bli benyttet til ytterligere å bedre pasientenes polikliniske opphold. En stor takk til alle våre frivillige brødre og søstre, som gir av seg selv og sin tid til dette flotte humanitære arbeidet.  


Fra venstre, Eks DSS Eva Johnsen og helt til høyre bror DSS Hans
Landås
I midten står kreftsykepleier Elisabeth Guntveit og prof. Olav Mella