I år ble det bestemt at det innsamlede beløp i sin helhet skulle gå til orkanofrene på Filippinene. 

Lørdag 30. november ble basaren arrangert.

Søstrene hadde gitt alle gevinster i gave, og noen av søstrene hadde bakt julekaker som ble solgt.

Det ble en hyggelig formiddagsstund med lotterier og salg av smørbrød, kaker og kaffe.

Beløpet kr 14 295,- er overført til Storlogens konto i samsvar med oppfordring fra Stor Sire’s brev av
18. november 2013.