Dette er en pris som logene i Fredrikstad, to Rebekkaloger og tre Odd Fellowloger, deler ut til organisasjoner som gjør en innsats for mennesker med spesielle behov. Etter en avstemming innad i logene var det Kirkens Bymisjon som gikk av med prisen i år. Prisen er en sjekk på kr. 25.000.- . Tidligere har prisen blitt gitt bl.a. til Hjørund Gård som gir aktivitetstilbud til handikappede og psykisk utviklingshemmede. De ønsket seg en hest, og en hest ble kjøpt inn for prispengene. Hesten heter forøvrig Odd Fellow.

OM Stefan Antonsen, Loge nr. 95 Isegran ønsket alle velkommen på vegne av logene i Fredrikstad til denne prisutdelingen. Han ga de fremmøtte gjester en god orientering om Odd Fellow Ordenen. Hver loge møtte med to representanter hver til tildelingen.

Fra Kirkens Bymisjon møtte daglig leder, gateprest Per Christian Skauen, og to andre fra organisasjonen. Den ene var for øvrig leder for «Pedalen sykkelverksted» som bymisjonen har etablert i byen. Her gis det et tilbud om en jobb eventuelt arbeidstrening til de som har vansker med å komme inn på jobbmarkedet. Per Chr. Skauen ga en orientering om det arbeidet som legges ned for de trengende i byen, og forsto vi han rett, så var det flere enn hva tilhørerne var klar over. Det har også blitt etablert et bryggekapell i Fredrikstad hvor det er mulig å få et måltid mat, en samtale med noen om det var det som var ønsket, eller rett og slett å komme inn i varmen i den kalde årstid. Kirkens Bymisjon var svært takknemlige for den mottatte donasjon og forsikret at pengene ville komme svært godt med i deres utadvendte arbeid.