I de vanskelige tidene Spania nå gjennomlever, er våre bidrag kjærkomne. Denne gangen ønsket de seg dyner, annet sengetøy, dusjforheng etc. Det var med stor glede vi kunne overlevere det de ønsket seg.

I tillegg mottok vår gruppe en storartet pengegave fra petancagruppen i foreningen Associacion Hispano Nordica. Sammen med andre gaver, bl.a. fra det lokale meglerfirmaet Costa Blanca Booking, ble dette nok penger til å male tak og vegger i 2. etasje på hjemmet. Det var en hyggelig opplevelse å kunne levere gaver og løftet om å få malt både bad og soverom.

23. november var også gruppens årsmøte.

Etter 9 års tjeneste ønsket både leder og nestleder/sekretær å tre ut av styret og det nye styret ser slik ut:

Leder str. Sissel Lundvall Reb.loge nr. 64 Else Fredrikstad ny
N.leder bror Svein Ødegård loge nr. 134 Godthaab Sandnes ny
Sekretær    str. Ruth Astrid Hamstad Reb.loge nr. 28 Margret Skulesdatter Tønsberg  ny
Varasekr str. Laila Krøtøe Reb.loge nr. 64 Else Fredrikstad gj.valg
Kasserer str. Liv Roalsø Reb.loge nr. 3 Vaar Stavanger ny
Varakass bror Svein Ødegård loge nr. 134 Godthaab Sandnes gj.valg
Styremedl str. Bodil Maria Berg Reb.loge nr. 48 Duen Notodden gj.valg
Styremedl bror Jørgen Enger loge nr. 132 Albert Schweitzer Oslo gj.valg

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
I løpet av høsten har vi hatt besøk av søstre og brødre fra 17 Rebekkaloger og 15 Odd Fellowloger. I tillegg har vi også i høst hatt gleden av å se både svenske og danske Odd Fellows på våre møter

Det nye styret tiltrer ved vårhalvårets første møte som finner sted 8. februar 2014. Alle Odd Fellows som er i området for kortere eller lengre tid, er hjeretlig velkomne til være møter.


Fra venstre: Str. Irene Romsloe, daglig leder på barnehjemmet
Esperanza, str. Anne-Grethe Nyquist, str. Sissel Lundvall, Per Ivar
Strømsnes fra Costa Blanca Booking og bror Trygve Romsloe.
Sittende foran vår tolk Cecilie Krohn-Holm Vosschmidt