Klikk for større bilde
Str Anne Marie Karlsen og Haldis Stangeland
fra Rebekkaloge nr 12 Elisabeth gjør klar til
dagens servering. 

Hva er SiRius OF 100
I forbindelse med Ordenens 100-årsjubileum i 1998, ble det besluttet at innsamlede midler fra logene i Odd Fellow Ordenen i Stavanger og Sandnes skulle gå til opprettelse av SiRius OF 100.

Dette er en samarbeidsorganiasjon mellom logene og den gang Sentralsykehuset i Rogaland, nå Stavanger Universitet Sykehus (SUS)

I henhold til den forpliktende avtalen skal SiRius OF 100, ved tilstedeværelse fem dager i uken, forestå gratis servering til pasienter og deres pårørende ved poliklinikken og stråleenheten. Ordenen bidrar med frivillig innsats og servering av mat og drikke. SUS stiller lokaler og utstyr til rådighet.

SiRius OF 100 står for:
SiR: Sentralsykehuset i Rogaland
SiRius: Himmelens mest lysende stjerne
OF 100: Odd Fellow 100 år i Norge


Br. Kjell S. Evjeberg fra loge nr 31 Erling
Skjalgsson er klar til dagens servering.

Hvordan er en vanlig dag på SiRius ?
Kl 0900 møtes vanligvis 2 rebekkasøstre og en logebror på vakt. Handleliste blir skrevet og mannen går til nærliggende dagligvare og handler inn dagens behov for ferskvarer; Brød, smør, syltetøy, sild og diverse salater og tilbehør. Vi blir sponset av Coop på kaffe og juice, Tine på ost og Primaflor på blomster.
Damene starter med tilberedning av smørbrød og steking av vafler. Kopper, glass sammen med te og kaffe blir satt ut på anretningsbord i vestilbylen ved resepsjonen. Kl 1000 er det klart for servering. Mannen står på utsiden av pantryet og serverer pasienter og pårørende. Kl 1100 går mannen runde til behandlingsrommene og tar opp bestilling hos de som ønsker mat og drikke og bringer dette. Alle som går vakt på Sirius bærer forkle med emblemet de tre kjedeledd og navneskilt.
Serveringen og betjening skjer frem til kl 1400. Resterende mat blir satt ut for selvbetjening så lenge det er noe igjen.
Alle som går vakt på Sirius må gjennom et par timers kurs hos SUS før de er kvalifisert.

Ellers kan nevnes at Siriusmedlemmer også betjener noe som kalles Artotek; Bytter bilder en gang i uken på sengepostene 1 og 2 K etter pasienters ønske.
Hver torsdag spiller en søster eller logebror piano på sengepostene 1 og 2 K, som det settes stor pris på i en ellers grå hverdag.

Samarbeidet med SUS blir det satt stor pris på av personalet. De kan ta seg av det de kan; Å være behandlere og bruke sin tid effektivt, mens Sirius kan være pasientomsorg. At Ordenen her kan til fulle synliggjøre sin sosiale profil, blir verdsatt høyt av mottakerne. Tjenesten gir også mye igjen; Det føles veldig givende å kunne få gi noe til noen som trenger, og setter stor pris på det.