For å løfte dette spørsmålet ut av vår egen krets inviterte vi Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs til vårt møte 4. desember 2013
for å rette søkelyset mot spørsmålet: «Er Odd Fellow Ordenen aktuell for moderne mennesker?» Etter at alt Ordensarbeid var ferdig og like før logen skulle lukkes, holdt han et kåseri over dette emne. Det tok nesten en time, men det var vel verd tidsbruken. Han spurte først om Ordensarbeidet er en døgnflue, og svarte at vi kjenner slikt Ordensarbeid fra mange tusen år tilbake. Ordener har derimot en arbeidsform som ikke alle mennesker synes å trives med. Derfor må vi forsikre oss om at dem vi inviterer til vårt søsterfellesskap trives med og opplever vår annerledelshet som noe meningsfullt og byggende.

Deretter tok han opp spørsmålet om våre verdier har betydning i dag?

Vennskap er en verdi som alle mennesker trakter etter. Dette er også en verdi som aldri blir uaktuell, og som kanskje aldri har vært mer aktuell enn den er i dagens samfunn. Det samme gjelder kjærlighet. Når ensomheten ruger over så mange mennesker i vårt samfunn - det gjelder både eldre, voksne, unge og barn - er det fordi at vi ikke klarer å utløse «kjærlighetens gjenskapermakt» i vårt samfunn. Velferdsstaten kan nok gi oss brød, men den gir ikke varme, nærhet og medmenneskelig kontakt. Sannhet står som en skarp kontrast til løgn. Et samfunn fullt av løgn, usannhet og usikkerhet er en stor belastning for alle. Når Ordenen slår til lyd for det å være «hel ved», er det en verdi og en kvalitet som ethvert sivilisert og godt samfunn må strebe etter og ønske seg.

Stor Redaktøren konkluderte sitt kåseri med at Ordenens verdier kanskje aldri har hatt en så stor aktualitet som i vår tid. Derfor blir den største utfordringen for oss som loge og Ordenen å målbære disse verdiene ut i samfunnet, ikke minst til unge mennesker. Søstrene i Rebekkaloge nr. 95 Kristin var hjertelig enige om at dette var en begrepsoppklaring som vi alle hadde stor nytte av. Vi gikk hjem fra møtet med den klare opplevelse av at vi er med i en Orden som har fremtiden foran seg.