Odd Fellow koret Bodø har deltatt med julesang på alle julemøtene i våre 6 Odd Fellow loger og våre 3 Rebekka loger. Vi deltok også med sang i begravelsen til bror Jan Olsen.

10 opptredener i en hektisk desember måned er bra og tilbakemeldingene fra logene er fantastiske.

Odd Fellow Koret Bodø ønsker bror Stor Sire og Storlogens kollegium en riktig God Jul og med ønske om et fredfylt og Godt Nyttår.

De samme ønsker går til de andre kor med tilknytning til vår Ordren.