Pengegaven fra Loge nr 89 Skagerak
kommer godt med. Det sier daglig leder Jens
Kristian Karstensen, eller bare Kikkan, og
Ingunn Lyngset Holme

Pengegaven fra loge nr. 89 Skagerak kommer godt med. Det sier daglig leder Jens Kristian Karstensen, eller bare Kikkan, og Ingunn Lyngset Holme, i Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Nylig kunne OM Frank Ellefsen overrekke en pengegave til KUP, et prosjekt logen har støttet i flere år. Og det er en svært omfattende virksomhet som Loge nr 89 Skagerak støtter.
- Dere driver et flott arbeid som fortjener all mulig støtte og oppmerksomhet. Dere når ut til mange som ellers ikke ville fått hjelp, sa Frank Ellefsen, da han på vegne av logen kunne overrekke pengegaven.

Kommer i kontakt med mange

- Aktivitetsgruppene, gruppene for jenter med minoritetsbakgrunn og tiltaket for unge mødre er blitt videreført som planlagt, og vi kommer stadig i kontakt med flere unge som trenger hjelp og støtte i en vanskelig hverdag. Arbeidet er meningsfullt og givende, og vi får mange gode tilbakemeldinger, sier Kikkan.
KUPs vennskapsbyprosjekt i Namibia er også i utvikling. Jonah Home, barnehjemmet KUP har støttet de siste årene, har vært gjennom en vanskelig omstillingsfase, men driften har blitt profesjonalisert og lokalene pusset opp.
- Den tøffe perioden har tross alt ført mye positivt med seg, og barna har det nå trygt og godt der, sier han.
I høst har to frivillige medarbeidere og to praksisstudenter fra sosionomstudiet ved Universitetet i Agder vært utplassert i Walvis Bay, og to av KUPs medarbeidere var på oppfølgingsbesøk i vennskapsbyen i oktober.

Kristiansand Folkehøgskole

KUP fikk en helt spesiell ”julegave” før julehøytiden i fjor:
- Etter ti års søknadsprosess har vi endelig fått godkjenning for oppstart av ”Kristiansand folkehøyskole” (KF) som starter opp høsten 2015. Det er gjort vedtak om at styret for KUP vil fungere som styre for KF fram til høsten 2014, det vil ikke bli gjort noen ansettelser foreløpig, og det er nedsatt et utvalg som skal jobbe med folkehøyskolekonseptet fram mot oppstart om halvannet år. Skolen vil sannsynligvis leie Kristiansand feriesenter (Dvergsnestangen) i skoleåret, men det er ikke skrevet kontrakt ennå, sier Karstensen og Lyngset Holme.
KUPs loftslokaler har vært under opp-pussing i høst, og KUP har både fått gratis arbeidskraft, gratis maling, et pent brukt kjøkken og masse god hjelp.
- Uten slik støtte ville vi ikke hatt mulighet til å pusse opp lokalene KUP hadde et tøft år økonomisk i 2012, og selv om virksomheten nå er i balanse igjen, ser det ut til at vi får mindre støtte enn forventet fra kommunen i 2014, så økonomistyringen må fortsatt være stram, sier de to.
- Derfor kommer pengegaven fra Loge nr 89 Skagerak så godt med, sier Lyngset Holme.