Fra venstre Daglig leder Egil Arnsby og leder
av Nevnd for utadvendt arbeid - br- Svenn
Larsen

Bodø Bymisjons i samarbeid med Kokkenes Mesterlaug Bodø og Omegn, serverte julemat til mange av de som sliter og har store problemer i hverdagen.  Arrangementet fant sted på Grand hotell den 19.12.2013.

Bror Svenn Larsen, som er leder av Nevnd for utadvendt arbeid var til stede, og på vegne av Loge nr. 147 Elias Blix, overrakte han kr. 5000,- til Kirkens Bymisjon Bodø.  Daglig leder Egil Arnsby som tok imot gaven, takket og sa bl.a. gaven varmer flere ganger.  Først at pengene kommer godt med i arbeidet for byens vanskeligstilte, så gleden fra mennesker som ser at noen bryr seg om dem og den måten gaven blir overrakt på.  Ikke minst at det skjedde i fine omgivelser, under et flott måltid nå like før julehøytiden.  Avslutningsvis sa leder Egil Arnsby at han håpet på at vi kunne møtes på samme sted før neste julehøytid ? Br. Svenn Larsen sa at det skulle han ikke se bort fra, idet det etter hvert nærmest har blitt en tradisjon fra vår loge å gi en liten gave til Kirkens Bymisjon i Bodø.

Julematen som ble servert var skaffet til veie  av Kokkenes Mesterlaug Bodø og Omegn. De som sto for tilberedningen var kokkene Raymond Andreassen, Jan Arne Pettersen og Bjørn-Wiggo Robertsen.
De to sistnevnte er begge Odd Fellows og tilhører henholdsvis Loge nr. 147 Elias Blix og Loge nr. 149 Børvasstind.


Fra venstre Daglig leder Egil Arnsby,
"mesterkokkene"
Raymond Andreassen, Jan Arne Pettersen og Bjørn-Wiggo
Robertsen.