Fra venstre: Rune Aarseth er lærer for
klassen. Maria Engås, nr. 2 i konkurransen,
vinnerne Marie Strande Nilsen og Sivert K.
Harang. Rektor Rune Heggdal bak, t.v. var
også med da komiteen, v/ Åshild Nordhus,
Arne Nes og Alvhild Holst-Dyrnes delte ut
premier, diplomer og blomster til vinnerne av
konkurransen.

og det ble en festlig time med elever, vinnere, lærere og rektor ved Spjelkavik Videregående Skole i Ålesund. Det ble nemlig to vinnere, Marie Strande Nilsen og Sivert Kalvø Harang, som denne gang som får reise til USA siden et annet distrikt ikke hadde noen kandidat.

Begge vinnerne hadde levert besvarelser i multimedia, slik opplegget krevde. Komiteen hadde god hjelp av læreren, Rune Aarseth til å plukke ut de beste løsningene. Elevene hadde levert gode besvarelser og det ble et vanskelig arbeid å plukke ut de tre som til slutt var inne til endelig intervju. Selv om det var komplisert er komiteen helt sikker på at det er de best kvalifiserte elevene som får tur til USA. Opprinnelig hadde man plukket ut en, men så kom den gledelige beskjeden om at vi fikk sende to. Det var en lettelse, for de to som nå får reise lå nesten helt likt.

Til høsten skal de være til stede i et større møte i Odd Fellow i Ålesund og fortelle og vise bilder / film fra sine opplevelser på turen.