kontaktsenter for risikoutsatt ungdom i Trondheim.

Overrekkelsen ble foretatt av DSS Gerd Strømmen og DSS Terje Selbo


Fra venstre: Arne Christian Rokseth med sjekk
pålydende kr. 40 000.-, DSS Gerd Strømmen og DSS Terje Selbo