Alle kan utgjøre en forskjell.
Valgene hver enkelt av oss tar,
betyr noe, sier Ingrid Lovise
Ruud.

Av Ivar Eidsaa

- Som enkeltmennesker kan vi alle gjøre noe; å bli Planfadder, kjøpe Fair Tradeprodukter, være hjertelig mot våre nye landsmenn, og tenke over de valg vi tar, store som små. Det er alltid noe vi kan gjøre, noe som kan bety en forskjell, sier Ingrid Lovise Ruud.

- Stilen til Ingrid Lovise er sterk. Hun er en verdig vinner, sier prosjektleder Agnes Bergljot Gjellestad i UNP. UNP er Odd Fellows and Rebekahs United Nations Pilgrimeage for Youth.

UNPs hovedintensjon er å belyse de Forente Nasjoners (FNs) rolle i den globale verden, og gi ungdom fra USA, Canada og Europa sjansen til å møtes og få innsikt i FNs utfordringer.

Rebekkalogene og Odd Fellow logene i Vest Agder arrangerer denne konkurransen annethvert år.

- Et sterkt bidrag

- Da det nå var vår tur, tok vi kontakt med Vågsbygd videregående skole, holdt et innlegg på skoen hvor vi oppmuntret elevene til å skrive en stil med Den Gylne Leveregel som tema og regelens betydning i dag. Elevene leverte inn en oppgave som så ble gjennomgått, og tre av dem, Ingrid Lovise Ruud, Eirik Eriksen og Synnøve Kristine Moe leverte flotte bidrag, og kom til en finale, som altså Ingrid Lovise vant, forteller Agnes Bergljot Gjellestad.

- Hun leverte et svært sterkt bidrag, sier Gjellestad.

I sin besvarelse innledet Ingrid Lovise med det berømte sitatet fra Arnulf Øverland ”Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.”. Hun la videre til grunn drømmen om en felles etikk for alle religioner. Hun skrev om avskaffelsen av slaveriet, den franske revolusjonen og fordelene fra denne som vi nyter godt av i dag. Hun skrev videre om godene i verden som ikke er rettferdig fordelt, og dermed behovet for Fair Trade for å redusere verdens fattigdom. Hun skrev om tiggerbarna i Kenya, og hvordan vi tar i mot flyktninger som kommer til Norge. Dette knyttet hun opp mot FNs grunnprinsipp som er at den samme som kommer til uttrykk i Den Gylne Leveregel, om at du skal gjære mot andre, det du vil at andre skal gjøre mot deg. Hun avsluttet oppgaven med å belyse FNs omfattende arbeid for å bekjempe fattigdommen i verden.

En engasjert vinner

Det er en engasjert 17-åring som vant konkurransen i Vest Agder.

- Konseptet er veldig bra. Det er veldig lett å bli engasjert. Da vi fikk invitasjon til prosjektet, tenkte jeg at dette ville jeg delta i. Prosjektet har gitt en fin innsikt i mange ulike forhold, sier Ingrid Lovise.

- Den gylne leveregel er jo en oppsummering av menneskerettighetene, og bør ligge til grunn for alt vi gjør som enkeltmennesker. Det går ikke bare å tenke på seg selv, da fungerer ikke verden. Den Gylne Leveregel og FNs menneskerettigheter er noe som alltid er aktuelt, sier hun engasjert. Hun forteller at hun også er aktivt med i organisasjonen Menneskeverd, som arbeider for å skape bevissthet omkring menneskeverdet, fra mors liv til livets slutt.

I snart 60 år har UNP samlet ungdommer fra USA, Canada og Europa til et utdannelses- og opplevelsesprogram i New York og USA.

UNP går helt tilbake til den amerikanske presidentfruen Eleanor Roosevelt. Som Odd Fellow/ Rebekkasøster sto hun for ideologiske grunnsetninger basert på vennskap, kjærlighet og sannhet. For 60 år siden var FN fortsatt en ung organisasjon, men dens målsetninger var klare og presise. Disse er gjenkjennende i mye av Odd Fellows ideologi.

Ellinor Roosevelt

Grunnlaget for UNP ble lagt ved at Ellinor Roosevelt tok kontakt med daværende generalsekretær Trygve Lie.

- Programmet tar utgangspunkt i fellesforståelser for en bedre verden, sier Agnes Bergljot Gjellestad.

Hver sommer samles 350-400 ungdommer for å lære mer om FNs arbeid. Studieopplegget går over to uker, hvor Odd Fellow samler ca. 180 - 200 i hver periode (to perioder a to uker).

Fra Norge kan 12 ungdommer hvert år reise. Odd Fellow Ordenen i Norge har 23 distrikter for Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre.  De norske deltakerne velges ut gjennom stiloppgaver/konkurranse på sin skole. Dette er et samarbeid mellom Odd Fellow lokalt og de enkelte videregående skoler.

Opplegget i USA går over to uker. En uke i FN, New York og en uke på reise til blant annet til Canada og Washington. Ulike sentrale FN-medarbeidere og FN-ambassadører holder foredrag om fredsarbeid, nødhjelp og om den politiske siden av FNs rolle i verdenssamfunnet.

Uken i New York avsluttes med en Speech Contest – hvor alle deltakerne holder et foredrag over et FN-relatert tema. Vinneren får et stipend.

Tredje vinner fra Vågsbygd videregående

- Norske ungdommer gjør det svært bra i denne konkurransen. Flere har kommet til finalen. Ett år gikk en norsk gutt helt til topps og ble den beste. Og det er jo oppmuntrende å ta med seg at Vågsbygd videregående skole med Ingrid Lovise Ruuds besvarelse nå har vunnet denne konkurransen tre ganger, sier Gjellestad.

Ved siden av den mer seriøse delen av programmet er det også lagt inn sightseeing som Empire State Building, Frihetsgudinnen, 5th Avenue, Ground Zero og Broadway.

Det er Odd Fellow Ordenen som betaler reise og opphold.


De to beste i konkurransen,
sammen med representanter fra
Odd Fellow Ordenen: Fra venstre
Agnes Bergljot Gjellestad, Ingrid
Lovise Ruud som vant
konkurransen, Liv Løset, Eirik
Eriksen som ble nummer to, Selle
Marie Horntvedt, Eli Tvedt og Uni
Wik

Synnøve Kristine Moe, Eirik
Eriksen og Ingrid Lovise Ruud er
spente rett før det blir offentliggjort
hvem som vant konkurransen

Agnes Bergljot Gjellestad (t.v) og
Selle Marie Horntvedt (t.h),
gratulerer Ingrid Lovise Ruud og
Eirik Eriksen