GLADE GIVERE: Fra v. OM Lillian Nicolaisen i Loge nr. 119
Mali og OM i Loge nr. 32 Hild, Mette Brit Bjordal, ble takket for
flotte gaver av daglig leder ved Råkhaugen dagsenter for
demente, Marit Angen Hoemsnes.

Da fikk de overlevert et klangfullt trekkspill fra Rebekkaloge nr. 119 Mali. Tidligere hadde institusjonen fått en flunkende nytt piano fra Rebekkaloge nr. 32 Hild. Begge instrumentene var jubileumsgaver i forbindelse med Rebekkal

oge Hilds 50-års jubileum i mai i år.

Det var stor glede å spore da pianisten for sangkoret på Råkhaugen spilte opp til dans. ”Drømmen om Elin” etterfulgt av en pols fikk nesten alle ut på gulvet. Daglig leder for dagsenteret, Marit Hoemsnes Angen, var veldig glad for gavene. Sang og musikk har en positiv stimuli på de som er rammet av demens. De som har mistet språket får fram ordene når det spilles og synges kjente sanger, sa hun.

Brukerne av Dagsenteret for demente på Råkhaugen har stor aldersspredning. Den yngste er 43 år, den eldste 91 år. Alt i alt er det ca. 35 brukere av senteret som har åpent 6 dager i uka, samt to kvelder. Individuelle aktiviteter og stimuli er viktig stikkord. Musikk, sang og dans skaper livsglede og er forebyggende i forhold til uro, sier Angen Hoemsnes. Dagsenteret har for øvrig to filialer i Molde, ett på Kleive og ett på Skåla.

Utadvendt sosialt arbeid er viktig i Odd Fellow Ordenen både sentralt og lokalt. Det samles hvert år inn penger internt i logene, som gis til forskjellige gode sosiale formål i lokalmiljøet. 50-år jubilanten Rebekkaloge nr. 32 Hild ville gjerne gi en gave som kunne være til glede og nytte for dagsenteret. De fikk  signaler om at et piano stod høyt på ønskelista. Dette ble innfridd - og så kunne Rebekkaloge nr. 19  Mali oppfylle nok et ønske, nemlig et trekkspill.