Stor Sire Morten Buan presederte og foresto sammen med sine Storembetsmenn  den høytidelige seremonien.

Vi hadde gjester fra hele 10 loger med bl.a. Eks Europeisk Stor Sire Harald Thoen, SDSS Randulf Meyer, Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendricks og DSS Distrikt 1 Per Arild Nesje til stede.

Totalt var det 100 brødre til stede i salen.

På ettermøtet, med 96 brødre til bords, ble det inntatt en bedre middag, og  jubilantene ble takket for sin store innsats for Ordenen og logen av br. Stor Sire og en rekke andre talere.

En stor kveld og en stor begivenhet for loge nr. 48 Færder og  Distrikt 8 Vestfold.


Bak fra venstre: Stor Marsjall Thore Fredrik
Grüner, Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes, OM
Tor Bjørge, Stor Sekr. Steinar Jansen, Stor
Skm. Thor Gunnar Eliassen
Foran fra venstre: Br. Svein Heggem, DSS
Dag Virik, Stor Sire Morten Buan, EksOM
Kjell Aas

Stor Sire Morten Buan taler til jubilantene