Bakre rekke fra venstre: DSS Jan Strøm, 
25 års Veteran Br. Knut Haugen,
Storrepresentant Thor Olav Bjåland, 
OM Gisle Nomme,
Foran 40 års Veteranene: Eks
Storrepresentant Rolf Amundsen, Bror Kåre
Magnar Slåttedalen, Bror Søren Sem 

15. mai er FN's internasjonale familiedag og det kan jo stå som et symbol for møtet vårt på den dagen nå i 2014. Et symbol på en samlet "familie" - for som OM stadig påminner oss - "vi må ikke glemme at vier brødre"! Når man da også ser på helheten i det å være medlem i en Odd Fellow -loge så blir denne symbolverdien ennå sterkere.

Møtet var spesielt på flere måter med utdeling av en 25-års juvel og tre 40-årsjuveler, samt at Distrikts Stor Sire Jan Strøm noe ufrivillig kom i fokus da han kunne informere om at nettopp dette møtet ville bli hans siste som Distrikts Stor Sire og at han nærmest ikke ville bli å se i logen framover siden han ville komme til å tilbringe mer enn halve året i Florida hvor han har kjøpt hus.

Bror DSS Jan Strøm måtte innrømme at han ble tatt på sengen da Storrepresentant Thor Bjåland overrakte gave og blomster fra logen som takk for hans mangeårige innsats for logen og ordenen. I følge bror  DSS Jan Strøm kom dette svært uventet og han følte han mistet litt av kontrollen og regien et øyeblikk. Men, der tok han seg fint inn igjen og ledet som vanlig seremonien med utdeling av 40 års Veteranjuveler til EksOM Rolf Amundsen, Bror Kåre Magnar Slåttedalen og bror Søren Sem på sin sedvanlige og profesjonelle måte med Storrepresentanten som fungerende Stor Marshall.

Dette ble en flott gjennomført seremon isom selvfølgelig da ble veldig spesiell siden det samtidig markerte "avskjeden" til bror DSS Jan Strøm. Det at det tilfeldigvis skjedde i egen loge forsterket det hele på en positiv måte som nok mange og spesielt hovedpersonen selv vil kunne se tilbake på med glede - og kan hende et visst vemod.

Men - glemmes skal slett ikke bror Knut Haugen som fikk sin velfortjente 25-års Veteranjuvel. Seremonien til ære for bror Knut Haugen var en flott og verdigopptakt til utdelingen av 40-års Vetranjuvelene. Storrepresentant Thor Bjåland ledet det hele med bror CM Otto Høyendahl som utøvende CM. Det ble en minneverdigseremoni med innslag av fantastisk mange fine elementer som gjør at "verden utenfor" virkelig stenges ute og det kan fokuseres på OddFellows fine lære.

25-års veteranen og 40-års veteranene kunne motta sine velfortjente ærestegn fra en fullsatt logesal med hele 81 brødre -herav 18 besøkende som representerte moderlogen 24 Gregorius Dagsson, loge nr. 17 Dag, loge nr. 47 Grenmar loge nr. 145 Høgenhei og Leir nr. 5 Klippen. Flott å se så mange gjester.

Som vanlig, ble det utvekslet hilsener mellom logene og OM Gisle Nomme ønsket alle en fin sommer.

Møtet ble rundet av med vakker og stemningsfull musikk.

.