Fra venstre: Stor Marsjall Thore Fredrik
Grüner, Stor Sire Morten Buan, DSS Knut A.
Østbøll, SDSS Per A. Nesje og fung.Stor
Kapellan Bjørn Steffensen.

Stor Sire Morten Buan ankom leir Glomma ledsaget av Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner, Spesial Deputert Stor Sire for S & E Per A. Nesje og fung. Stor Kapellan Bjørn Steffensen for å installere den nylig utnevnte DSS Knut Østbøll og 3 nye embedsmann i leir nr. 25 Glomma. Disse var HP, YP og 1. HM som både skulle nomineres og velges på samme møte.
Nominerte var disse: HP Kåre Rogne, YP Sjur Bakken, 1. HM Hans Jacob Jacobsen. Alle ble enstemmig valgt og deretter installert av Br. Stor Sire og hans Storembedsmenn.

Stor Sire kom i sin tale til forsamlingen inn på noen av de områdene Storlogen har satt som satsningsområder i kommende Storlogeperiode som følge av vedtakene som ble fattet på Storlogemøtet i juni. Han sa videre at den nye Spesial Deputerte Stor Sire for S & E Per A. Nesje får en viktig oppgave med å styrke området medlemsutvikling. Stor Sire kom videre inn på at mye av det vi gjør handler om informasjon og kommunikasjon. Den nye Informasjonsnevnden med Stor Herold Morten Søraa i spissen vil få et ansvar for å videreutvikle portalen vår. I dag er mye av informasjonen i Ordenen elektronisk og det er på nettet vi vil finne oppdatert informasjon.

På ettermøtet som samlet 92 patriarker talte først Br. Stor Sire. Han sa bl.a. følgende: Dette er en spesiell kveld, et nytt distrikt, Distrikt nr. 25, Kongsvinger og Romerike, ”har sett dagens lys”.  Han bad Storrepresentantene i det nye distriktet om å reise seg og det nye Distriktsrådet fikk velfortjent applaus.  Stor Sire sa henvendt til den nye DSS, Knut A. Østbøll, at det er en stor oppgave som han hadde tatt på seg. Ut fra din bakgrunn vet jeg at lojalitet ligger deg i ryggmargen, jeg vet også at du vil gjøre ditt beste, og da blir det godt.  Stor Sire sa at det er spennende ting på gang i distriktet, blant annet med Broderforening som er i arbeide.  Han sa videre til de nyinnsatte embedsmennene i Leiren, at det er viktig å skape den gode stemningen i leirslagningene. Vi må si ifra til de øvrige patriarkene når leirslagningen er bra, da vil de også komme.
Br. Stor Sire var glad for det store frammøtet i kveld, og han ønsket Hovedpatriarken lykke til med arbeidet.

Hovedpatriarken, Kåre Rogne, sa at det var med skrekkblandet fryd og med ydmykhet han nå tok fatt på det vervet han hadde tatt på seg. Dette var en ny rolle, han visste det var et stort ansvar å lede Leiren videre, og han ville ha svært stort fokus på å bevare Leir 25 Glommas posisjon. Vi må stadig søke å forbedre oss, og ved å lage gode leirslagninger skal vi få dette til, og vi  skal gjøre det sammen.

DSS Knut A. Østbøll

Distrikts Stor Sire, Knut A. Østbøll, takket Stor Sire for den tillit som var vist ham ved at han var blitt utnevnt til DSS.  Dette blir spennende, lærerikt og interessant, sa DSS.  Han sa videre at det har vært en rivende utvikling i de over 37 år som han har vært medlem i Ordenen.  Både lokalt her på Kongsvinger og i distriktet for øvrig har det vært en god utvikling med flere nye loger, særlig siden 1990-årene og fremover. Dette håper jeg vil fortsette og jeg forventer et godt samarbeide, for det er ved å stå sammen vi blir gode.