Da ble deres Storrepresentant Jon Holien installert som ny Distrikts Stor Sire i Distrikt nr. 12 Finnmark.

Høytideligheten fant sted på logemøte i Ordenshuset i Vadsø . Installasjonen ble foretatt av DSS Fred Davidsen og fung. Stor Marsjall, Storrepr. Edvin Vevik. I tillegg til brødrene fr Vadsø, var det tilstede gjester fra Kirkenes og Hammerfest.


Foran f. v.: DDS Jon Holien, OM Truls
Herland
Bak: Eks DSS Fred Davidsen