Her ble Eks HP Jon Erik Holm installert som distriktets nye Distrikt Stor Sire. Jon Erik Holm er kjent for mange innen Ordenen, da det var han som ledet arbeidet med omarbeidelsen av alle Ordenens lover, samt utarbeidelse av Forskrifter til Ordenes lover i forrige Storlogeperiode.

Samtidig ble det opptagelse til patriarker i leiren av fem brødre. Tre av disse er fra Distrikt 7 Østfold og to er fra Distrikt 8 Vestfold. Leiren hadde således et hyggelig besøk av patriarker fra vårt nabofylke og naboleir. Det ble et svært hyggelig og vellykket møte for alle de tilstedeværende patriarker.


Fra v. Eks DSS Gunnar Gjølstad, DSS Jon
Erik Holm og fung Stormarsjall Bengt Ø.
Eriksen

De fem nye patriarkene