Tildelingen ble foretatt av DSS Reidar Henningsen distrikt 24


DSS Reidar Henningsen - OM Øyvind Jenssen -
Eks.Storrep. Trygve Romsloe