Fra venstre OM Kirsten Helen Harstad, søster Bjørg
Puntervoll, søster Inghild Bastiansen, søster Unni
Olaussen og Storrepresentant Liv Else Fredriksen

Storrepresentant Liv Else Fredriksen ledet den høytidelige og verdige seremonien, og tildelte søstrene Juvelen for 25 års trofast medlemskap.

Etter tildelingen var det duket til festbord og taler for de tre jubilantene.

Det ble servert nydelig surstek til middag, etterfulgt av kaffe og kaker som Veteranene stod for.

OM Kirsten Helen Harstad takket jubilantene for deres positivitet og innsats for logen og ordenen gjennom 25 år.

Alle tre Veteranene holdt tale og takket for juvelen og fortalte hva logen hadde betydd for dem. De takket og sine faddere for at de er blitt med i logen.

Søstrene har hele tiden vært aktive og ivrige logesøstre. Deres embeter og plikter har vært mange og forskjellige både i Loge og Leir.

Det ble en minnerik aften for de nye Veteranene og alle søstrene som var til stede.