og utfordrer alle Rebekkalogene og Odd Fellow Logene til å gjøre det samme.

Solveig Nilsen
Skattmester