Å styrke omsorgspersoner slik at de kan forsørge familien sin, er svært viktig. Familieprogrammet har flere opplæringstiltak; de hjelper blant annet til med å lage individuelle planer for inntekstbringene aktiviteter og sørger for startkapital gjennom spare- og lånegrupper, støttet av programmet. SOS-barnebyers familieprogram er godt forankret hos lokale myndigheter fra helse-, utdannings- og velferdsetaten i Ngabu. Programmet har nå fire sosialarbeidere, en regnskapsfører og programkoordinator. Antallet familier i familieprogrammet er økt og omfatter nå mer enn 400 familier.

Noen av resultatene det første halvåret:

  • Flere barn går på skolen og antall jenter i skolen øker. I Malawi dropper et alarmerende høyt antall jenter ut av skolen på grunn av tidlig ekteskap og graviditet.
  • Gjennom familieprogrammet får familiene hjelp til å starte spare- og lånegrupper. Det er etablert 44 spare- og lånegrupper i Ngabu. Disse spare og lånegruppene har 1075 medlemmer.
  • Lokale organisasjoner kan gjøre mye for å bedre forholdene for barn fra lokalsamfunnet og for særlig sårbare familier. SOS-barnebyer jobber fortsatt med å formalisere avtaler med disse organisasjonene. Etter hvert som dette samarbeidet utvikler seg, blir tettere og mer formalisert, vil det gjøre hjelpen enda mer effektiv og mindre ressurskrevende, samtidig som man kan nå ut til enda flere.

Skoleprogram for jenter gir resultater
En attraktiv medgift for jentene fører til at mange jenter blir giftet bort tidlig. For at jentene ikke skal være nødt til å avbryte skolegangen selv om de blir mødre, har SOS-barnebyer etablert et eget program som får unge jenter tilbake på skolen etter at de har fått barn. Det lokale programmet har bare eksistert ett år, men allerede er mer enn 100 jenter tilbake på skolebenken.

Den lokale høvdingen, tradisjonell leder i Ngabu og omegn, Nowa Dallas Ngabu er svært tilfreds med resultatet så langt.

– Vi er veldig glade for at SOS-barnebyer tar vare på jentene spesielt, slik at de får skolegang. I landet vårt har kvinnene det meste av ansvaret for familien. Med utdanning vil de kunne gi familiene sine bedre muligheter, de vil kunne skape høyere inntekt og få økt levestandard. Mødre som har utdanning vil også sende sine jenter på skolen, og være opptatt av at de fullfører. Slik vil jentene bli voksne før de stifter egen familie.

Til å begynne med syntes familiene det var unødvendig å sende jentene på skolen. De mente det var å sløse med tid og penger. Men det har endret seg, forklarer Nowa Dallas i Ngabu.

– Fordi mange har snakket om fordelene, både fra myndighetene, vi i den tradisjonelle ledelsen og organisasjoner som SOS-barnebyer, har dette synet endret seg. Nå har familiene også inntatt den samme holdningen, og vi ser at endringene kommer.