Christine Rådahl med reisebeviset flankert av
Storrepresentant og kontaktperson fra Odd Fellow, Arne
Glomdal og Distriks Storsire Astrid Westheim, som stod for
tildelingen. Foto: Erik Wiggo Larsen.

Også i år var tema ”den gyldne leveregel i vår tid”. Elevene som deltok hadde lagt et stort arbeide i besvarelsene. De fire som kom til finalen framla sin besvarelse for en jury bestående av to lærere og en representant fra Odd Fellow i Fredrikstad. Christine Rådal gikk helt til topps, mens elevene Karine Tranøy, Marte Krekling Mathiesen og Mathias Olay Tømmerholdt Haglund delte annenplass og fikk kinobilletter. Alle fire fikk boken ”Vinduene lyser av kunnskap”, som omhandler yrkesutdanning gjennom 150 år i Fredrikstad.

Christine forteller at hun ble svært overrasket over å vinne. – Jeg ble kjempeglad forteller hun. – Det var et utfordrende tema. Men det interesserte meg. Derfor gikk det lettere etterhvert. Hun la vekt på hvorfor vi ikke følger regelen i dag, og hvordan vi kan følge den.

Christine gleder seg veldig til turen som har avreise 8. juli.

Tildelingen fant sted i Elevsenteret ved Glemmen videregående skole.


Christine Rådahl med reisebevis flankert av 2. premievinnerne,
Marte Krekling, Karine Tranøy Mathiesen og Mathias Olay
Tømmerholdt Haglund. Bak fra venstre står Distriks Stor Sire Astrid
Westheim, som stod for tildelingen.. Storrepresentant og
kontaktperson fra Odd Fellow, Arne Glomdal, og kontaktperson ved
Glemmen videregående skole, Ann Hilde Nilsen. Foto: Erik Wiggo
Larsen