Både br. Ingar Olsen og br. Frank Bakken har på en utmerket måte vist sitt medlemskap verdig.  Begge har vært engasjert i nevmder og hvert kollegiemedlemmer, samt at de også stadig engasjerer seg i gradsspillene.

Sermonien ble ledet av Stor.rep. Helge Johnsen på en verdig og fin måte og med nydelig sang og musikk.  Det var 52 brr. tilstede i salen.


fra venstre: Stor.repr. Helge Johnsen, 25 års Veteran Ingar Olsen,
25 års Veteran Frank Bakken og OM Stefan Antonsen