Br Egil A. Henriksen har gjennom årenes løp hatt alle embedsplasser i logen og har vært et trofast møtende medlem gjennom alle disse årene. Han har nådd en voksen alder, men er fortsatt en ivrig, møtende bror på logens møter og aktiviteter.

Br Stor Sire kom til denne tildelingen sammen med br Stormarsjall Tore Frederik Grüner og Storkapellan Dag Virik. Fra Distrikt 7 Østfold var vår DSS Jon Erik Holm medvirkende sammen med Eks DSS Gunnar Gjølstad slik at alle embedstolene var besatt.

Kveldens embedsmenn ga Veteranen den opplevelsen som han så høyst fortjente, og den samme høytid ble også alle tilstedeværende brødre til del. Alle Loge nr. 18 Varnas brødre hyller sin nye 60-års veteran og ønsker ham fortsatt mange gode logeår.


Bak fra v.:  Stor Kap Dag Virik, DSS Jon Erik Holm, Stor Ma Thore
Frederik Grüner og Eks DSS Gunnar Gjølstad.
Foran fra v.: OM Arild Sandvold, Eks Storrepr Egil A. Henriksen og
Stor Sire Morten Buan.