Fra adventfesten ved Sølvsuper helse- og velferdssenter

I tillegg bisto også sentrets aktivitetsleder og andre frivillige under arrangementet.

Under festen var det tenning av første adventlys, servering, opplesing, musikk og ikke minst sang. Det ble også avholdt et «gratis» lotteri som var meget populært.

Fra senteret deltok ca. 75 personer – inkl. personale – og alle var enige om at dette var et meget vellykket og trivelig arrangement som aktivitetslederen rettet en stor takk for – og som hun håpet kunne gjentas.

Loge nr. 147 Elias Blix bevilget også i år kr. 5.000,- til Frelsesarmeens Natthjem her i Bodø og kr. 5.000,- til Kirkens Bymisjon i Bodø.

Førstnevnte gave ble overrakt den 17. desember til ansvarlig leder for natthjemmet, av leder for Nevnd for utadvendt arbeid.

Den andre gaven ble overrakt den 18. desember til lederen for Kirkens Bymisjon i Bodø, på deres arrangement for mennesker som på ulike måter strever med hverdagen.  Også her var det lederen av logens Nevnd for utadvendt arbeid – bror Svenn Larsen som sto for overrekkelsen.  Han deltok da også dette arrangementet på Grand Hotell hvor det bl.a. ble servert julemat som kokkelauget i Bodø hadde ansvaret for.

Brødrene i Loge nr. 147 Elias Blix håper at disse pengene kan gi brukerne av tjenestene som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon yter, en litt bedre hverdag – spesielt nå i julen.