som hadde mange fine ord å si under seremonien om Veteranens engasjement gjennom 25 år.

44 brødre fra loge nr. 65 Borea og 2 gjester hadde møtt frem for å overvære tildelingen av 25 års Veteranjuvel til Nils Wilhelm Christensen, eller som logebrødrene selv navngir Veteranen, Nils W.

Under brodermåltidet ble det holdt flere taler som hyllet Nils W. for sitt 25 års lange trofaste medlemskap i Odd Fellow Ordenen.

Overmester sa i sin tale at å komme på et møte hvor ikke Nils W. er til stede er nesten utenkelig. Ja, det er nesten som man lurer på om møtet er blitt avlyst og at det bare er Nils W. som har fått det med seg. Det sier noe om Veteranens engasjement.

Nils W. er en selvsagt deltaker i logens sosiale liv. Han deltar aktivt i saker som behandles i logen, hvor han har sine klare meninger. Nils W. er en person som sjeldent sier nei når han blir spurt om å hjelpe til. Han har gode talegaver som gjør at han har vært en godt brukt som «takke for maten taler», noe flere Undermestere har hatt stor nytte av.

I sin egen tale fortalte Veteranen om sin bakgrunn fra Bodø og hva som gjorde at han havnet i Tromsø og at han og hans fru ble værende i Tromsø. Brødrene ble på en flott og engasjerende måte dratt med gjennom hans historikk som medlem i Odd Fellow Ordenen og loge nr. 65 Borea, hvor han også gav klart uttrykk for sine forventninger til brødrene, spesielt i forbindelse med logens sosiale arrangementer.

Vi gratulerer Nils W. med 25 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen.