Totalt deltog 11 bröder och systrar, varav 2 nya systrar och 3 bröder. Vid mötet omvaldes Ulf Nordlöf som ordf med Britta Rosenberg  sekr och Gerd Jakobsen  kassör.

Som nöjesansvarig omvaldes Matz Rosenberg och pressansvarig blev som tidigare Hans-Erik Forssten.Såväl ekonomirapporten som verksamhetsberättelsen behandlades och godkändes. Medlemsavgiften fastställdes som tidigare till 10 euro.

Beslutades att nöjesansvarige skulle undersöka möjligheten att ordna den årliga resan under  febr mars

Efter mötet gick medlemmarna och några medföljande till närliggande restaurang för middag och trevig samvaro.