Fra venstre: lærer Nancy Bjerkeset, 1. premievinner
Rebekka Rodum, 2. premievinnerne Vida Aasenhuus og
Frida Sundal Børresen og avdelingsleder for studiespes.
språk og samfunnsfag Trine Kristiansen

Kl. 13:30 møttes tre spente ungdommer, og tre forventningsfulle jurymedlemmer.
Det var elevene Rebekka Rodum, Vida Aasenhuus og Frida Sundal Børresen som skulle presentere sine opplegg. Fra skolen stilte avdelingsleder Trine Kristiansen og faglærer i engelsk Nancy Bjerkeset. Odd Fellow Ordenen var representert ved DSS/kontaktperson for UNP i Nord-Trøndelag Astri Kleven Sexe.

Rekkefølgen for presentasjonene ble satt. Jentene framførte sine bidrag på 15-20 min. hver for juryen.

Det var en opplevelse å høre på innleggene.
De hadde helt forskjellige måter å tolke oppgaven på, men alle tre hadde reflekterte og tankevekkende innlegg både med bildepresentasjoner, tekst og musikk.
De hadde virkelig gått inn for å gjøre stoffet levende og allmenngyldig.

Med utgangspunkt i terror, mobbing, religion, historie, familie, aksjoner for fred, kjente historiske og nåværende personer, ja, tema tatt fra hele verden, viste de oss tydelig at ungdom av i dag tenker over hva de kan gjøre for å skape en bedre og mer fredelig verden.
Alle tre framhevet at det er viktig å begynne med seg selv, for så å kunne påvirke og få til gode ringvirkninger.

Det NYTTER å gjøre noe, og Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove» med linjene «..Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv..», spesielt understreket, viste dette. Også andre personer, som Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Moder Theresa og Malala Yousafzai med flere, ble nevnt både som forbilder, og med gode sitater.
«Fredens ring» rundt den jødiske synagogen i Oslo nylig, var et av eksemplene som ble nevnt, for å vise at et initiativ tatt av en eller flere, kan få gode og viktige ringvirkninger. Ei muslimsk jente oppfordret der til en
fredelig markering for å vise  gjensidig respekt og oppfordre til dialog, ved å slå ring rundt synagogen. Med sitt initiativ ville hun bl.a. prøve å drepe fordommer og vise at alle kan bidra med noe, for å kunne leve sammen i fred og forståelse med hverandre. Trusler mot en, er trusler mot oss alle.

Rebekka understreket flere ganger at vi må starte med oss selv. Vi må våge å ta et initiativ til noe vi har tro på. Hun kom med forslag til en «handlingsoppskrift» der vi først må tenke, så være, deretter kan ytre og så gjøre. Begynner vi alle i det små, og tar vare på den gode tanken, kan vi alle gjøre noe. Å forandre verden kan dermed begynne i det små, og da er det absolutt en mulighet å utgjøre en forskjell som enkeltmenneske.

På slutten av hver elev sin presentasjon, intervjuet vi dem på engelsk litt om dem selv, og hvordan de hadde arbeidet med oppgaven, og kommet fram til sin spesielle vinkling av stoffet. Dette ble gjort for å finne ut hvordan de behersket å kommunisere også på engelsk. Noe som også er svært viktig når vinneren skal til USA.

Det var tre spente jenter fra 1. året på Forskerlinja, som kom inn til møtet etter presentasjonene.
De to som vant 2. premie, hver på 500,- kr, ble Frida Sundal Børresen og Vida Aasenhuus.

Rebekka Rodum, Steinkjerjente og elev ved Levanger vgs., ble kåret som vinner. Hun var så glad for å vinne 14.dagers opphold med reise til USA og Canada med besøk bl.a. i FN.
Rektor Knut Bergdal var begeistret, da han hørte de tre jentene fra Levanger vgs. hadde vunnet premiene i årets UNP konkurranse i Nord-Trøndelag.

Tirsdag 24.februar, møttes prisvinnerne, lærer Trine Kristiansen og DSS for å bli intervjuet av journalist fra Levanger-Avisa på skolen. Da ble det også tatt opp hvorfor den norske Odd Fellow Ordenen årlig deltar i det internasjonale utvekslingsprogrammet for ungdommer (UNP). 12 norske ungdommer sendes til USA og Canada for 14 dager med norsk reiseleder fra Odd Fellow sentralt, for å møte rundt 500 ungdommer fra Europa, Canada og USA for å bli kjent med hverandre, og skape forståelse over landegrensene.

Den offisielle overrekkelsen av premiene ble behørig foreviget.

DSS har vært i kontakt med Steinkjer-Avisa, som har avtalt med 1.premievinneren å gjøre et portrettintervju som kalles «Fredagspraten». Det kommer i avisa 6.mars.

UNP 2015 har vært en flott opplevelse å være med på.
Vi gleder oss til at Rebekka Rodum kan formidle noen av sine inntrykk fra vinnerturen, og kanskje også framføre sin tolkning av «Den Gyldne Leveregel i vår tid» for loge- og leirmedlemmer i distriktet vårt. Dette er noe vi må komme tilbake til når høsten kommer.
Stor takk til både deltakere og lærere som har vært med og gjort sitt til at konkurransen ble gjennomført i Nord-Trøndelag i 2015.

Fra venstre: DSS Astri Kleven Sexe, 1.prisvinner Rebekka Rodum, de to 2.premievinnerne Vida Aasenhuus og Frida Sundal Børresen og avdelingsleder Trine Kristiansen.