UNPs hovedintensjon  er å belyse FNs rolle i den globale verden. Odd Fellow vil gi norsk ungdom en bred bakgrunn for FNs verdensomspennende, freds bevarende og humanitære virksomhet.

Hver sommer samles ca 300-400 ungdommer for å lære mer om FN. Hvert år reiser 12 ungdommer fra 12 distrikter i Norge. Opplegget er: 1 uke i FN,  New York og Washington og 1 uke i Canada.

Ulike sentrale FN-medarbeidere og FN-ambassadører holder foredrag  om fredsarbeid, nødhjelp og om den politiske siden av FNs rolle i verdenssamfunnet. Uken i New York avsluttes med en Speech Contest hvor alle deltakerne holder et foredrag over et FN-relatert tema. Norge kom med i 1992.

Erland Sætrang var den første reiselederen til USA. Deretter kom Tove Aalborg og Svanhild Sandem. Geir Bråten kom med i 1993 og har i distrikt 21 siden “skaffet” elever fra videregående skole til UNP. Elevene skulle i starten skrive en av 4 stiloppgaver om FN som Storlogen stod bakom. De beste ble plukket ut til et intervju. En jury plukket ut vinneren.

De siste årene skal elevene lage et multimedia-opplegg over temaet “Den Gyldne Leveregel i vår tid” som grunnlag for en presentasjon av temaet innenfor en tidsramme på 10-15 min”.  

Siden et distrikt ikke kunne stille i år har distrikt 21 fått stille med 2 stk. Vinnerne er fra KG  og heter: THOMAS  SKARBØ og KRISTINA  BALCIUNAITE.
UNP- koordinatorene i distrikt 21 i 2015 har vært:  Inger Hasle og Geir Bråten.


Geir Bråten UNP koordinator distr. 21, Kristina Balciunaite
vinner, Thomas Skarbø vinner, Inger Hasle UNP koordinator
distr.21, Kari Belgum DSS i distrikt 21