Oppdatert informasjon om hva SOS-barnebyer gjør i Nepal etter jordskjelvet.

Det er nå nesten to uker siden det store jordskjelvet som rammet Nepal i april. En naturkatastrofe av et slikt omfang som nå er et faktum i Nepal er en traumatisk hendelse, fordi det er så voldsomt, ukontrollerbart, uforutsigbart og veldig skremmende. Barn har opplevd å miste alt de eide, de har vært vitne til kaos og omfattende samfunnsødeleggelse.

 – I kaoset etter en naturkatastrofe må mange barn klare seg selv mens foreldrene leter etter familie og slektninger, driver med redningsarbeid, opprydning eller leter etter mat og vann. Derfor etablerer SOS-barnebyer barnevennlige områder. Her får barna et trygt sted å være, de blir tatt hånd om og får muligheten til å bare være barn. Mat og vann er ofte mangelvare rett etter en katastrofe, og det er et mål å sørge for næringsrik mat og rent drikkevann til barna.

En viktig del av SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid er å etablere trygge soner for barna, og nå er 14 såkalte barnevennlige områder etablert. De barnevennlige områdene skaper trygghet i en kaotisk hverdag, og er en investering for barnas fremtid. På bakgrunn av den gode erfaringen med slike trygghetssoner for barn etter katastrofer, har nepalske myndigheter bedt SOS-barnebyer om å lede et utvalg for etablering av flere slike. Trygghetssonene gjør det også lettere for SOS-barnebyer å identifisere familier som er så hardt rammet at de vil trenge langsiktig støtte. SOS-familieprogram støtter og styrker utsatte familier slik at de kan gi barna sine god omsorg.

Her er noen små filmer fra de barnevennlige områdene som er etablert i regi av SOS-barnebyer:

http://www.sos-barnebyer.no/filmer-fra-sos-barnebyer/filmer-fra-nepal

SOS-ungdom med i arbeidet

I Nepal har SOS-barnebyer i første omgang fått lærere ved SOS-skolene til å følge opp barna, og det jobbes med å få på plass psykologer og andre med tilsvarende kompetanse.  Mange tidligere SOS-ungdommer er med på hjelpearbeidet og aktiviserer barna som kommer til de barnevennlige områdene. Vi har ved tidligere katastrofer sett at SOS-ungdom også er viktige bidragsytere som ofte er svært populære aktivitetsledere for barna. Undersøkelser viser at barn som kan få et avbrekk fra en kaotisk situasjon og oppleve normalitet klarer å se lysere på livet og fremtiden. Foreldrene deres opplever også mindre stress i og med at de vet at barna har et trygt sted å være.

Etablering av teltleire og utdeling av mat

SOS-barnebyer har også teltleire for barn og familier som har fått hjemmene sine ødelagt, hvor de jordskjelvrammede får ly og tre måltider om dagen. Lokale leverandører i Katmandu, Bhaktapur og Karve har gått tomme for mat. SOS-barnebyer sørger for forsyninger fra andre barnebyer i andre deler av landet som ikke ble så hardt rammet av jordskjelvet.

SOS-barnebyer vil også bidra til gjenoppbygging av 400 hus til familier, og gjennom SOS-familieprogrammene styrke 1 000 familier som har mistet alt. SOS-barnebyer er i tillegg klare til å ta imot barn som er alene i krisen. SOS-barnebyer Nepal planlegger å hjelpe 20 000 barn rammet av jordskjelvet.

Identifisering

Ifølge myndighetene i Nepal er rundt 130 000 hus fullstendig rasert og rundt 85 800 hus har store skader. Søk etter overlevende trappes ned, mens opprydning, identifisering av omkommende og familiegjenforening er prioriterte oppgaver fremover. Dette er en viktig oppgave for SOS-barnebyer, sier leder for SOS-barnebyer i Nepal Shankar Shree Pradhananga.

- Myndighetene i Nepal har ikke mye penger, og er avhengig av organisasjoner som SOS-barnebyer. Vi samarbeider godt med myndighetene, og vi er en del av gruppen som skal jobbe med identifikasjon av og omsorg for barn som er alene etter jordskjelvet