Der ble vi forelagt de planer som foreligger fremover. Vi valgte å øremerke midlene til en informasjonstavle som skal monteres på et høvelig sted ved stiens start på Trondenes. Tavlen skal vise aktuell info om stien og vil være lyssatt slik at info kan vises selv om det er mørkt ute.Nærmere info rundt prosjektet kan studeres på deres hjemmeside: www.stienlangssjoen.no


Til venstre bror John Tennholm, så arkitekt Jim Myrstad, deretter
OM Knut Erik Arnesen