DSS Marit Grinde (t.v.) og DSS Arild Sirevaag overrakte Lene Kristine
Brekke (i midten) bidraget fra Ordenens forskningsfond, ledsaget av
diplom og blomster.

Brekke er lege og spesialist i revmatologi. Hun arbeider ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, hvor hun har vært lege siden 2006.

Det var Distrikts Stor Sirene Marit Grinde og Arild Sirevaag i Distrikt 19 som sto for tildelingen ved å overrekke diplom fra Odd Fellow Ordenen ved Stor Sire Morten Buan og en blomsterbukett.

Dr. Brekke forsker på kjempecellearteritt – en betennelse i blodkar som særlig rammer eldre mennesker, som oftest i 70-80-årsalderen. Det er få behandlingsmuligheter for denne sykdommen, som kan være smertefull og lede til andre lidelser. Behandling med kortison kan gi uheldige bivirkninger.

Lene Kristine Brekke har gjennomgått 15 000 pasientjournaler fra 1972 til 2012 for å kartlegge omfanget med sikte på å utvikle nye behandlingsmuligheter. Hun ga overfor Odd Fellow-representantene uttrykk for glede over tildelingen av midler, som gjør det mulig å lette arbeidet med å fullføre oppdraget. Dr. Brekke var også takknemlig for den anerkjennelsen av hennes arbeid som bidraget fra forskningsfondet er et uttrykk for.