Fra venstre Eks OM Reiner Eichler og DSS Johny Lund
mottar sjekken på 40.000 kroner.
Til høyre de to representantene fra Frelsesarmeen som
fikk en sjekk på 10.000 kroner.

Det er mange gode tiltak som som søker om denne støtten, men i år ble Sirius Øst og et Frelsesarmetiltak som de kaller «Puls-Ditt værested» valgt ut som finalister til den store prisen.

Vi bør nevne at Sirius Øst er en egen organisasjon under Distrikt 10 Hedmark og Oppland.

Formålet er å være medmennesker for pasienter og pårørende på Stråleterapienheten ved Sykehuset Innlandet på Gjøvik. Det vil si at vi serverer mat hver dag hele året ved at medlemmer lager smørbrød og vafler som pasientene og pårørende får gratis. Dette blir veldig godt mottatt og vi har vært med siden Stråleterapienheten ble etablert i Gjøvik i 2002.

Alle som deltar i dette arbeidet kalles pasientverter og vi har deltakere fra logene i Hamar, Lillehammer, Fagernes og Gjøvik. Pasientvertene betaler selv alle transportkostnader.

Prisen er på hele 50.000 kroner som fordeles med 40.000 kroner til vinneren, og 10.000 kroner til nummer 2. Stemmingen skjedde ved en nettstemming for alle, og at alle delegatene på generalforsamlingen stemte på sin favoritt.

Sirius Øst var klar vinner av både nettstemmingen og avstemmingen på generalforsamlingen, og prisen ble overrakt ved avslutningen av møtet. Styreleder og DSS Johnny Lund og leder i arbeidsutvalget Eks OM Reiner Eichler mottok sjekken på 40.000 kroner på vegne av Sirius Øst.

Dette er en stor anerkjennelse av det arbeidet vi utfører, og pengene vil utelukkende gå til det beste for pasienter og pårørende ved Stråleterapienheten på Gjøvik.