Møtene er lagt til første mandag i hver måned fra kl 13.00 til 15.00. Dette er ment å være et uformelt og brukerstyrt møtested for kreftrammede og deres pårørende. Sted for møtene er Sanitetsforeningens lokaler i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 12 som de fikk leie. Hovedmålet vil være å møte andre i samme situasjon og høre om ulike tema som vil bli tatt opp eventuelt forlest om på kafeen.

Dette kan også være en arena for deling av erfaring, metoder for mestring av sykdom, fokus på livskvalitet, humor, og en erfaring hvor helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og komme med råd.

Ved å møte andre får man også tips og råd til å hjelpe seg selv og finne gode måter å leve på i hverdagen under og etter kreftsykdom her i vårt nærmiljø. Pasientforeningene stiller med sine ledere, som også er besøksvenner, autorisert via kurs ved kreftforeningen. Molde kommune stiller med kreftkoordinator, som er en fagperson som brukere kan søke råd hos.

Det var Ottar Brox i Loge nr. 151 Bolsøy som tok kontakt med kreftkoordinator Liv S. Johansen ved Seksjon Pleie og omsorg i Molde Kommune for å få flere opplysninger om dette prosjektet. Oppmøte er på mellom 30 til 40 stk. på hvert møte og det trengs en del penger for å drive denne Dialog-/Kreftkafè. De som kommer på møtene betaler ikke for serveringen. Så langt hadde de vært og spurt om pengestøtte men det var bare kommet inn litt og det var for lite for å kunne gi et godt tilbud til kreftpasientene og pårørende.

Ledelsen i de 5 Molde logene som er: Odd Fellow loge nr. 11 Veøy, Odd Fellow Loge nr. 101 Fanne, Odd Fellow Loge nr. 151 Bolsøy, Rebekkaloge nr. 32 Hild og Rebekkaloge nr. 119 Mali tok denne saken opp på sitt fellesmøte og vedtok å støtte med kr 25,00 pr. medlem. Totalt ble det KR 11.350,00

Mandag 4. mai fikk Ottar Brox i Loge nr 151 Bolsøy æren av å overrekke en gavesjekk på kr 11.350,00 fra Odd Fellow Logene i Molde til kreftkoordinator Liv S. Johansen som mottok den overraskende gaven på vegne av Dialog- og Kreftkafèn i Molde. Forsamlingen klappet og var overveldet over den store pengegaven. Liv S. Johansen takke for pengegaven på vegne av Dialog-/Kreftkafèn, og sa at dette ville komme godt med i den videre drift av Dialog og Kreftkafèn i Molde. Nå kunne de konsentrere seg om å gi et bedre tilbud til kreftpasientene.

Foruten Ottar Brox var Overmester Rolf Bjørseth fra Loge nr. 11 Veøy og Overmester Arne Ellingsen fra Loge nr. 151 Bolsøy tilstede under overrekkelsen av pengegaven.

Siden Ottar Brox er medlem av Odd Fellow Ordenen og selv fikk påvist kreft 9. februar 2009 skjønte han at her kunne kanskje Odd Fellow Logene i Molde være med og bidra med midler til denne viktige saken. Dette er å hjelpe til i nærmiljøet for de som sliter med denne alvorlige sykdommen og har problemer med treffe andre i samme situasjon.

Han la dette fram for alle logene og fikk positiv tilbakemelding. Dette er en sak som det er stort behov for da det er veldig mange som sliter med kreftsykdom. Det som måtte gjøres var at ledelsene i de 5 logene i Molde måtte ta dette opp og bli enige om de ville støtte dette forslaget og hvor mye de ville støtte med.