Ordenshuset i Bodø

Her fikk de besøkende en god orientering om Ordenshuset, omvisning i huset og orientering om Odd Fellow Ordenen.

I tillegg til annonsering i lokalavisen torsdag og fredag, ble alle enheter tilhørende Ordensbygget tilskrevet hvor søstre og brødre ble oppfordret til å ta med seg naboer, venner, familie og arbeidskolleger. Annonsen i lokalavisen ble også lagt ut på Facebook med ønske om deling for mest mulig bekjentgjøring.

Det kom 56 besøkende hvorav 22 ikke var medlemmer. Av de 22 var det 8 som kom på bakgrunn av annonsen i lokalavisen.

Distrikts Stor Sire både for Rebekka- og Odd Fellow-logene, samt komitéen var svært fornøyd med arrangementet, etter som dette er første gang noe slikt er gjennomført i vårt distrikt.