Søstrene i Loge Liv ble oppfordret til å komme med forslag om hvem og hva jubileumsgaven skulle gå til. Kriteriet var at gaven skulle gis til et godt formål i nærmiljøet. Flere gode forslag kom inn. Flertallet i logen stemte for at Aksla Vel skulle få gaven på kr. 50.000,-. Gaven skulle brukes til å bygge en grillplass/grillhytte på byfjellet.

Aksla Vel består av frivillige ildsjeler som har gjort en stor jobb for å gjøre byfjellet Aksla til en hyggelig og lett tilgjengelig turplass. De opparbeider og rydder veger og gangstier samt opparbeider «stoppesteder» for oss turgåere. Byfjellet blir mye brukt av folket i Ålesund. Grillplassen er allerede tatt i bruk av skoleklasser og barnehager på tur – den er også populær som plass for barnebursdager. Nærhet til den allerede oppsatte grindløa gjør at bruksområdet utvides.

For å gjøre området og grillhytta tilgjengelig også for rullestolbrukere bevilget Sparebanken Møre ei gave til Aksla Vel på kr 25.000,-.

Mange av Loge Livs søstre var tilstede ved åpninga. Det var et perfekt høstvær som skapte enn fin ramme rundt åpninga.