Søstrene hadde bakt flotte kaker.
Det ble til sammen vist 25 antrekk og UM og mannekengene gjorde en flott jobb.
Etter visning ble det loddsalg og det kom inn totalt kr. 10.660,-. Vi takker våre gjester og søstre for dette flotte bidraget.
Dette går uavkortet til Logens utadvendte arbeide.
Vi takker UM og hennes hjelpere for en flott aften.


UM loser oss gjennom alle antrekkene på
en utmerket måte

Butikkinnehavere og mannekenger får
velfortjente blomster