DSS Dag-Runar Pedersen, dr. Erik Thortveit og DSS Selle
Marie Horntvedt, fra overrekkelsen av diplomet i går.

Av Ivar Ødegaard Eidsaa

Det fremholdt DSS Dag-Runar Pedersen og DSS Selle Marie Horntvedt da Odd Fellow Ordenen i Kristiansand i går kunne overrekke dr. Erik Thortveit et diplom for å markere at Thortveit er blitt tildelt et stipend på 50.000 kroner fra Odd Fellow Ordenens Medisinske Fond.

- Det er en stor ære for meg og for DSS Selle Marie Horntvedt på vegne av Odd Fellow Ordenen i Norge og på vegne av Odd Fellow Medisinske Fond å tildele deg et diplom som et synlig bevis på stipendet på 50.000 kroner. Så håper vi at forskningen vil bety at det gjøres en uvurderlig innsats for dem som virkelig trenger det, sa Pedersen.

7.200 personer i alt

Dr. Erik Thortveit takket varmt for både diplomet og stipendet. Han er nå i full gang med et større pilotprosjekt for å undersøke om dem som er med i undersøkelsen bærer antistoffer etter flåttbitt.

- Vårt håp er å undersøke alle voksne mellom 18 og 69 år, i alt 7.200 personer i Søgne. Deltakelsen er frivillig. Men jo flere som deltar, jo bedre, sier Thortveit som arbeider som lege ved nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han er også doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen og har tidligere vært turnuslege i Søgne.

Undersøkelsen skjer ved at det tas en blodprøve, og et enkelt spørreskjema om egen helse skal besvares, enten på nett eller papir.

Søgne med høye forekomster

Han forklarer årsaken til at nettopp Søgne er blitt valgt, med at Søgne over tid har hatt høye forekomster av borreliose infeksjoner.

- Dette kom frem da det ble gjennomført en undersøkelse av blodgiverne ved sykehuset i Kristiansand. Det at forekomsten var så høy i Søgne, var noe vi fattet stor interesse for, sier han.

Han er nå i full gang med forskningen og skal bruke hele 2016 på prosjektet. Hans mål er at han kan trekke noen konklusjoner tidlig i 2017.

DSS Dag-Runar Pedersen sier det har vært viktig for Odd Fellow Ordenen å bidra.

- Forskning handler om fremtiden. Det handler om å forstå, utvikle og implementere nye funn, ikke minst innen det medisinske området, sa Pedersen.

Omfattende støtte

For Odd Fellow Ordenen har det å støtte naturvitenskapelig forskning stått høyt på agendaen i flere år. Ordenen sitter i dag på tre fond som deler ut midler til forskere. Det er Odd Fellow Medisinsk Vitenskapelig Forskningsfond, Asta og Mikaels Aksdals fond for medisinsk vitenskapelig forskning, og det er Odd Fellow Medisinske Fond. Til sammen har disse fondene en betydelig fondskapital, i dag i størrelsesorden opp mot 14 millioner kroner totalt. Fondene er blitt bygget opp over lengre tid, med tilskudd fra den enkelte loge, gaver og midler fra testamentariske gaver.