Hun fortalte så godt at vi andre fikk følelsen av at vi også hadde vært med på turen. Hun kunne fortelle om en lærerik og inter essant reise. Mange nye bekjentskaper og venner hun ennå holder kontakt med.


Første side av foredraget.

Interesserte lyttere i logelokalene i Harstad

Her sitter Emma omkranset av Anne Sollie
(leirens organist) til høyre og til venstre Tove
Birkeland (leirens sekretær)

Interesserte lyttere i logelokalene i Harstad